Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 1

1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van den apostel: De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3:19, 23). En: De bezoldiging der zonde is de dood (Rom. 6:23).

Gekoppelde kernwoorden:

• Straf over zonde

Suggestie doorgeven >

Aan Zijn voeten

Het Grote Huis achter de dijk

Thuis in het Woord

God gebruikt geweld

Een wereld op zichzelf

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Mannenbijbel

Bijbel (HSV) - foam paars

Bijbel (HSV) blauw

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen