Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 13

13. Uit het gevoel en de verzekerdheid van deze verkiezing nemen de kinderen Gods dagelijks meerder oorzaak om zichzelven voor God te verootmoedigen, de diepte van Zijn barmhartigheden te aanbidden, zichzelven te reinigen, en Hem, Die hen eerst zo uitnemend heeft liefgehad, wederom vuriglijk te beminnen. Zo ver is het vandaar, dat zij door deze leer van de verkiezing en door de overdenking daarvan, in het onderhouden van Gods geboden vertragen, of vleselijk zorgeloos zouden worden. Hetwelk door Gods rechtvaardig oordeel dengenen pleegt te gebeuren, die, óf zichzelven van de genade der verkiezing lichtvaardiglijk vermetende, óf ijdellijk en dartellijk daarvan klappende, in de wegen der uitverkorenen niet begeren te wandelen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede werken
• Liefde tot God
• Uitverkiezing
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Een vreemd'ling hier beneen

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Onder de aandacht

Een kleine man van grote kracht

Mag ik belijdenis doen?

Zing psalmen voor de Heere

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Wildeman, Meditaties over psalmen

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep