Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 15

15. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmede allermeest aan, wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan, namelijk die, welke God naar Zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in dewelke zij zichzelven door hun eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder Zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van Zijn gerechtigheid, te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde (hetwelk godslasterlijk is te denken), maar Hem stelt tot haar verschrikkelijken, onberispelijken en rechtvaardigen Rechter en Wreker.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Rechtvaardigheid van God
• Straf over zonde
• Verwerping

Suggestie doorgeven >

Hoop en heiliging

Epic - Dagboek voor jongeren

God gebruikt geweld

Stilte in mijn hart

Tijn blust het vuur

De Levensbron

Zij lacht Bijbel

Bijbel (SV) met psalmen (niet-ritmisch) - met goudsnee, rits en duimgrepen

Huisbijbel HSV - vivella

HSV Studiebijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen