Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 3

3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? (Rom. 10:14, 15).

Gekoppelde kernwoorden:

• Evangelie
• Geloof in Christus
• Prediking

Suggestie doorgeven >

Mijn leven is voor U

Verwondering - troost na sekueel geweld

Komen tot Jezus Christus

Mijn beeld van God

Vrouw vandaag

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen