Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 8

8. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde, van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de Schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van den wille Gods voorstelt, waardoor Hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot heerlijkheid, tot de zaligheid en tot den weg der zaligheid, denwelken Hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden. (Ef. 1:4,5 en 2:10)

Gekoppelde kernwoorden:

• Uitverkiezing
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Als God dan liefde is...

Uw dienaar luistert

Verwondering - troost na sekueel geweld

Komen tot Jezus Christus

Op naar vast en zeker

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep