Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 9

9. Deze zelfde verkiezing is geschied, niet uit het voorgezien geloof en gehoorzaamheid des geloofs, heiligheid, of enige andere goede hoedanigheid of geschiktheid, als een oorzaak of voorwaarde, tevoren vereist in den mens, die verkoren zou worden; maar tot het geloof en gehoorzaamheid des geloofs, tot heiligheid, enz.; en dienvolgens is de verkiezing de fontein van alle zaligmakend goed, waaruit het geloof, de heiligheid, en andere zaligmakende gaven, en eindelijk het eeuwige leven zelf als vruchten vloeien; naar het getuigenis van den apostel: Hij heeft ons uitverkoren (niet, omdat wij waren, maar) opdat wij zouden zijn heilig en onberispelijk voor Hem in den liefde (Ef. 1:4).

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede werken
• Uitverkiezing

Suggestie doorgeven >

Ik geloof

Nehemia

Het ABC van het geloof

Dauw op de aarde

Zwijgt het voort...

Die Psalmen

Barneveld zingt psalmen

Zwartsluis Zingt

Eigen Bewerkingen Psalmen

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep