Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 11

11. Voorts, wanneer God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat Hij niet alleen het Evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtiglijk door den Heiligen Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen, die des Geestes Gods zijn; maar Hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van denzelfden wederbarenden Geest; Hij opent het hart, dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard is; Hij besnijdt dat onbesneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil; die wederspannig was, gehoorzaam wordt; Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede werken
• Wedergeboorte

Suggestie doorgeven >

Zonder berouw geen vergeving

Liefgehad tot het einde

Burger van twee werelden

Kom ga met ons

Woorden voor jonge mensen

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Psalmen over de zee

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Derde Boek Der Psalmen Davids

Psalmen: Instrumentaal

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep