Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 3

3. Overzulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen, en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde. En willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelven tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heiligen Geestes.

Gekoppelde kernwoorden:

• Ongehoorzaamheid aan God
• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

Burger van twee werelden

Naar zijn belofte

Liefdesdwang

Gegronde troost

Kersten in kleur

Schutz: Psalmen Davids - Complete Recording Vol.8

Schutz; Psalmen Davids 1619

Windsbacher Psalmen I

Psalmen Van David

Veluwse kinderen psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep