Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 4

4. Wel is waar dat na den val in den mens enig licht der natuur nog overgebleven is, waardoor hij behoudt enige kennis van God, van de natuurlijke dingen, van het onderscheid tussen hetgeen betamelijk en onbetamelijk is, en ook betoont enige betrachting tot de deugd en tot uiterlijke tucht. Maar zo ver is het vandaar, dat de mens door dit licht der natuur zou kunnen komen tot de zaligmakende kennis Gods, en zich tot Hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt; ja veel meer het, hoedanig het ook zij, op onderscheiden wijze geheel bezoedelt en in ongerechtigheid ten onder houdt; en dewijl hij dit doet, zo wordt hem alle verontschuldiging voor God benomen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Kennis van God
• Ongehoorzaamheid aan God

Suggestie doorgeven >

Mensenzoon tussen de kandelaren

Als God dan liefde is...

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Hoop en heiliging

Op zoek naar vreugde in het ambt

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep