Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 5

5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in dezen toe met de wet der tien geboden, van God door Mozes den Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en den mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, noch enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo, door het vlees krachteloos geworden zijnde, den overtreder onder den vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Kennis van God
• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Troost door genade

Leer ons lezen

Eenzaam om het evangelie

De tweede brief aan Timotheus

Mannenzang // Psalmen op hele noten

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Voor kerktijd... Deel 3 Pieter Heykoop speelt niet-ritmische psalmen

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep