Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 10

10. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het Woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in Zijn Woord zeer overvloedig tot onzen troost geopenbaard heeft; uit het getuigenis des Heiligen Geestes, Die met onzen geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn (Rom. 8:16, 17); eindelijk, uit de ernstige en heilige oefening van een goede consciƫntie en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods dezen vasten troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mitsgaders dit onbedrieglijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Goede werken
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Behouden in de vrijstad

Christos Sunthronos

Luther

Nodig te weten

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Windsbacher Psalmen Ii

Zwartsluis Zingt

Kinderen zingen psalmen 2

Psalmen Davids - Berijming 1773

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep