Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 11

11. Ondertussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleses strijden, en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst (1 Kor. 10:13); en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door den Heiligen Geest wederom op.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Uw dienaar luistert

Op naar vast en zeker

God gebruikt geweld

Stilte in mijn hart

Verwondering - troost na sekueel geweld

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep