Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 28

Vr. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?
Antw. Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Onderhouder (God is -)
• Schepper en Schepping
• Tegenspoed (van de godvruchtigen)
• Vertrouwen op God
• Voorspoed (van de godvruchtigen)
• Voorzienigheid

Suggestie doorgeven >

De zeven fiolen

Zout

Eredienst aan huis

Herstel voor een biddend hart

Bemoediging

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Speelt Psalmen

Oossanen, Geliefde psalmen & gezangen

Geneefse Psalmen deel II

Geliefde Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep