Vraag

27
28

Heidelbergse Catechismus Zondag 10

Vraag en antwoord 28

Vr. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?
Antw. Dat wij in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Onderhouder (God is -)
• Schepper en Schepping
• Tegenspoed (van de godvruchtigen)
• Vertrouwen op God
• Voorspoed (van de godvruchtigen)
• Voorzienigheid

Suggestie doorgeven >

De Christenreis

Tot dienst aan God

Tot een volkomen verzoening

Voorbeeld of struikelblok

Zijn trouwe zorg

Die Psalmen

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Stoltzer: Die Deutschen Psalmen / Instrumentalensemble Weber

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Veluwse kinderen psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep