Vraag

29
30

Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Vraag en antwoord 29

Vr. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost;
daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Verlossing - danklied
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Mensenzoon tussen de kandelaren

Bij God leeft ons goed

Daarom ga ik naar de kerk

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Uw dienaar luistert

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep