Vraag

29
30

Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Vraag en antwoord 29

Vr. Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost;
daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Verlossing - danklied
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Tot dienst aan God

De stem des bloeds

Al treft u 't felst verdriet

Op leven en dood

Troost door genade

Geliefde Psalmen

Samanzang: 'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Rust (Psalmen)

Zingen psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep