Vraag

29
30

Heidelbergse Catechismus Zondag 11

Vraag en antwoord 30

Vr. Geloven dan die ook aan den enigen Zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelven, of ergens elders zoeken?
Antw. Neen zij;
maar zij verloochenen met de daad den enigen Zaligmaker Jezus,
ofschoon zij met den mond in Hem roemen;
want van tweeën één:
óf Jezus moet geen volkomen Zaligmaker zijn,
óf die dezen Zaligmaker met waar geloof aannemen,
moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schijnheilig
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

De godvruchtige avondmaalganger

Behouden in de vrijstad

Het genadeleven

Volg gij mij

De man uit Ur

Geen Woord Teveel Dl. 4

Veluwse kinderen zingen psalmen

Instrumentaal Psalmen deel 2

Zingen psalmen

Heft Gode blijde psalmen aan

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep