Vraag

31
32

Heidelbergse Catechismus Zondag 12

Vraag en antwoord 31

Vr. Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd?
Antw. Omdat Hij van God den Vader verordineerd is,
en met den Heiligen Geest gezalfd,
tot onzen hoogsten Profeet en Leraar,
Die ons den verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft;
en tot onzen enigen Hogepriester,
Die ons met de enige offerande Zijns lichaams verlost heeft,
en voor ons met Zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader;
en tot onzen eeuwigen Koning,
Die ons met Zijn Woord en Geest regeert,
en ons
bij de verworven verlossing
beschut en behoudt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Bescherming van God
• Christus (is Gezalfde)
• Christus (is Koning)
• Christus (is Priester)
• Evangelie
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Heilige Geest - gebed
• Verlossing van zonde
• Welbehagen
• Woord van God

Suggestie doorgeven >

Wat zal er van dit kind worden?

Gods openbaring

Eenzaam om het evangelie

Desiderius Erasmus

Jeruzalem is wel gebouwd

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Met psalmen prijzen / Kinderen van de Calvijnschool Leerdam

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep