Vraag

31
32

Heidelbergse Catechismus Zondag 12

Vraag en antwoord 32

Vr. Maar waarom wordt gij een Christen genaamd?
Antw. Omdat ik door het geloof
een lidmaat van Christus
en alzo Zijner zalving deelachtig ben;
opdat ik Zijn Naam belijde,
en mijzelven tot een levend dankoffer Hem offere,
en met een vrije en goede consciƫntie in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde,
en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belijdenis doen
• Dankbaarheid
• Geduld
• Geloof in Christus
• Getuigen - eigendom van God
• Geweten
• Loven van God
• Offer

Suggestie doorgeven >

Als God dan liefde is...

Op naar vast en zeker

Uw dienaar luistert

Een eeuwig verbond

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep