Vraag

37
38
39

Heidelbergse Catechismus Zondag 15

Vraag en antwoord 37

Vr. Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden?
Antw. Dat Hij aan lichaam en ziel,
den gansen tijd Zijns levens op de aarde,
maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft,
opdat Hij met Zijn lijden,
als met het enige zoenoffer,
ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste,
en ons Gods genade,
gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Toorn van God
• Vergeving - dank
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit

Evangelicals

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Opwekking

Uit liefde tot Zijn kudde

Psalmen

Psalmen

Psalmen voor jonge kinderen 1 CD

Herademen Met De Psalmen

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep