Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag en antwoord 43

Vr. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis?
Antw. Dat door Zijn kracht
onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt,
opdat de boze lusten des vleses in ons niet meer regeren,
maar dat wij onszelven Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Tijn blust het vuur

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

Als God dan liefde is...

Verwondering - troost na sekueel geweld

Tijn en ridder Rein

Bijbel HSV - hardcover antraciet

Bijbel (HSV) - foam paars

De Levensbron

Kinderbijbel HSV

Bijbel voor jullie

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen