Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag en antwoord 43

Vr. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis?
Antw. Dat door Zijn kracht
onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt,
opdat de boze lusten des vleses in ons niet meer regeren,
maar dat wij onszelven Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

De gedenkbalk van het Grote Huis

In mijn gemeente ben ik thuis

Liefgehad

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Hemel en hel

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Psalmen Davids - Berijming 1773

Zeeuwse kinderen zingen psalmen en

Met psalmen prijzen -2-

Zing psalmen voor de Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep