Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag en antwoord 43

Vr. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis?
Antw. Dat door Zijn kracht
onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt,
opdat de boze lusten des vleses in ons niet meer regeren,
maar dat wij onszelven Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Geloof je Hem? (3)

Volhardend vertrouwen

Gids en pelgrim

Isra?ls verwachting

Jakob en Ezau

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Psalmen 4 Kids (2Cd)

Heft Gode blijde psalmen aan

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep