Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag en antwoord 43

Vr. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis?
Antw. Dat door Zijn kracht
onze oude mens met Hem gekruisigd, gedood en begraven wordt,
opdat de boze lusten des vleses in ons niet meer regeren,
maar dat wij onszelven Hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Nodig te weten

Mijn raad zal bestaan

Nabij u is het Woord

Troost voor zieken

Gods openbaring

4 Deutsche Psalmen

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Psalmen en Geestelijke liederen

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep