Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag en antwoord 44

Vr. Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle ?
Antw. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij
en mij ganselijk vertrooste,
dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid,
smarten, verschrikking en helse kwelling,
in welke Hij in Zijn ganse lijden,
maar inzonderheid aan het kruis,
gezonken was,
mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Troost van God
• Verlossing - danklied
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

Vrouwen rond Mozes volgen

Uw God is mijn God

De tweede brief aan Timotheus

Goddelijke troost

Dauw op de aarde

Samenzang Oude Kerk Ede - Samen Zingen Wij De Psalmen 2

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Mendelssohn; Psalmen Und Motetten

Psalmen zingen in de dom

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep