Heidelbergse Catechismus Zondag 16

Vraag en antwoord 44

Vr. Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle ?
Antw. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij
en mij ganselijk vertrooste,
dat mijn Heere Jezus Christus door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid,
smarten, verschrikking en helse kwelling,
in welke Hij in Zijn ganse lijden,
maar inzonderheid aan het kruis,
gezonken was,
mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Troost van God
• Verlossing - danklied
• Vernieuwing

Suggestie doorgeven >

De zeven bazuinen (2)

Wandelen in de waarheid

De gedenkbalk van het Grote Huis

Eerlijk antwoord

Bijbelse professoren

Als een hert gejaagd, o Heere

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Geliefde Psalmen

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

zingen psalmen rondom Kerst

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep