Vraag

46
47
48
49

Heidelbergse Catechismus Zondag 18

Vraag en antwoord 49

Vr. Wat nut ons de hemelvaart van Christus?
Antw. Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is.
Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben,
dat Hij, als het Hoofd,
ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen.
Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt,
door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is,
waar Christus is,
zittende ter rechterhand Gods,
en niet wat op de aarde is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Hemelvaart
• Jezus (Het zitten van - aan Gods rechterhand)

Suggestie doorgeven >

Erasmus Sarcerius' Pastorale 1559

Blijft in Mij

De godvruchtige avondmaalganger

Een boomstam wordt geen krokodil

Gods openbaring

zingen psalmen rondom Kerst

Beker Met Een Barst

Wait

Geneefse Psalmen deel II

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep