Vraag

3
4
5

Heidelbergse Catechismus Zondag 2

Vraag en antwoord 4

Vr. Wat eist de wet Gods van ons?
Antw. Dat leert ons Christus in een hoofdsom, Matth. 22:37-40:
Gij zult liefhebben den Heere uw God
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw verstand,
en met geheel uw kracht.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, aan dit gelijk, is:
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 1 - afgoden
• De Wet - gebod 10 - begeren
• De Wet - gebod 2 - beeldendienst
• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• De Wet - gebod 4 - Sabbat
• De Wet - gebod 5 - ouders
• De Wet - gebod 6 - doodslaan
• De Wet - gebod 7 - echtbreken
• De Wet - gebod 8 - stelen
• De Wet - gebod 9 - liegen
• Liefde tot elkaar
• Liefde tot God
• Liefde tot jezelf

Suggestie doorgeven >

De orde des heils

Niet zomaar een boodschap

Beproeving en overwinning van het geloof

Herstel voor een biddend hart

Om 't eeuwig welbehagen

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Psalmen: Instrumentaal

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Zulks zingt dat volk (deel 6)

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep