Vraag

53

Heidelbergse Catechismus Zondag 20

Vraag en antwoord 53

Vr. Wat gelooft gij van den Heiligen Geest ?
Antw. Eerstelijk, dat Hij
tezamen met den Vader en den Zoon waarachtig en eeuwig God is.
Ten andere, dat Hij ook mij gegeven is,
opdat Hij mij door een waar geloof
Christus en al Zijn weldaden deelachtig make,
mij trooste en bij mij eeuwiglijk blijve.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Een eeuwig verbond

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Uw dienaar luistert

101 bemoedigingen voor moeders

Daarom ga ik naar de kerk

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep