Vraag

54
55
56

Heidelbergse Catechismus Zondag 21

Vraag en antwoord 56

Vr. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden ?
Antw. Dat God om des genoegdoens van Christus wil
al mijn zonden,
ook mijn zondigen aard,
waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb,
nimmermeer wil gedenken,
maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt,
opdat ik nimmermeer in het gericht Gods kome.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Vergeving - dank
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

In mijn gemeente ben ik thuis

Leden van Christus' lichaam

De zeven zegelen (1)

Echt geloven

Mijn Bijbel heeft een rode draad

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Psalmen - Henriette Barten (dwarsfluit) en Gerrald Brokhorst (orgel)

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Wildeman, Sela 2 (meditatieve psalmen)

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep