Vraag

62
63
64

Heidelbergse Catechismus Zondag 24

Vraag en antwoord 64

Vr. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen?
Antw. Neen zij; want het is onmogelijk, dat,
zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is,
niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Geloof in Christus

Suggestie doorgeven >

Beproeving en overwinning van het geloof

Katholiek vandaag

Gegronde troost

Behouden in de vrijstad

Een goed geweten

Die Psalmen

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Zingen psalmen

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Wildeman, Meditaties over psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep