Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 69

Vr. Hoe wordt gij in den Heiligen Doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzo, dat Christus dit uitwendig waterbad ingezet
en daarbij toegezegd heeft,
dat ik zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest
van de onreinheid mijner ziel,
dat is van al mijn zonden,
gewassen ben,
als ik uitwendig met het water,
hetwelk de onzuiverheid des lichaams pleegt weg te nemen,
gewassen ben.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Goede vrijdag - lijden van Jezus
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Herstel voor een biddend hart

Kersten in kleur

Jesaja

Voorbeeld of struikelblok

Een huis voor de Heere

Psalmen - 2E Druk

Schutz: Psalmen Davids

Liefde, Brood & Slaap Dl. 3

Die Psalmen

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep