Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 70

Vr. Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn?
Antw. Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben
om des bloeds van Christus wil,
hetwelk Hij in Zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft;
daarna ook,
door den Heiligen Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn,
opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven,
en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genade - dank
• Genoegdoening
• Heiligmaking
• Vergeving - dank
• Vernieuwing
• Wedergeboorte

Suggestie doorgeven >

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Verwondering - troost na sekueel geweld

Op zoek naar vreugde in het ambt

Een eeuwig verbond

God gebruikt geweld

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep