Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 70

Vr. Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn?
Antw. Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben
om des bloeds van Christus wil,
hetwelk Hij in Zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft;
daarna ook,
door den Heiligen Geest vernieuwd en tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn,
opdat wij hoe langer hoe meer der zonden afsterven,
en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genade - dank
• Genoegdoening
• Heiligmaking
• Vergeving - dank
• Vernieuwing
• Wedergeboorte

Suggestie doorgeven >

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

De zegeningen Jakobs

Geloof je Hem? (3)

De belijdenisgeschriften

Genade bij de troon

Psalmen

Kinderen zingen psalmen 2

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep