Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 71

Vr. Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?
Antw. In de inzetting des Doops, welke alzo luidt:
Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; Matth. 28:19.
En: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden; Mark. 16:16.
Deze belofte wordt ook herhaald,
waar de Schrift den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt; Tit. 3:5. Hand. 22:16.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Dopen
• Geloof in Christus
• Verlossing van zonde
• Wedergeboorte

Suggestie doorgeven >

Op zoek naar vreugde in het ambt

Verwondering - troost na sekueel geweld

Bijbels bidden voor je kinderen

Meten, weten en jezelf vergeten

Mensenzoon tussen de kandelaren

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen