Vraag

69
70
71

Heidelbergse Catechismus Zondag 26

Vraag en antwoord 71

Vr. Waar heeft ons Christus toegezegd dat Hij ons zo zekerlijk met Zijn bloed en Geest wassen wil, als wij met het doopwater gewassen worden?
Antw. In de inzetting des Doops, welke alzo luidt:
Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; Matth. 28:19.
En: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden; Mark. 16:16.
Deze belofte wordt ook herhaald,
waar de Schrift den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt; Tit. 3:5. Hand. 22:16.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Dopen
• Geloof in Christus
• Verlossing van zonde
• Wedergeboorte

Suggestie doorgeven >

Reisgids voor pelgrims;- Alleen als E-book leverbaar

Op leven en dood

Jesaja

Zonder geld en zonder prijs

Speciaal voor papa

Echo Reiskoor, Psalmen Zingen In Europa

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Juweeltjes // Psalmen

Zing je mee...// 21 bekende Psalmen om mee te zingen

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep