Vraag

72
73
74

Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Vraag en antwoord 73

Vr. Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden?
Antw. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak;
namelijk niet alleen om ons daarmede te leren, dat,
gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water,
alzo ook onze zonden door het bloed
en den Geest van Jezus Christus weggenomen worden,
maar veelmeer, omdat Hij ons
door dit Goddelijk pand en waarteken wil verzekeren,
dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn,
als wij uitwendig met het water gewassen worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Sacramenten
• Verlossing van zonde
• Wedergeboorte
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Een goed geweten

Christus alles in allen

Een huis voor de Heere

Wees bereid

Behouden in de vrijstad

Psalmen In Opwekking

Herademen Met De Psalmen

Kinderen zingen psalmen 2

Wait

Geneefse Psalmen deel II

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep