Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Bijbelse professoren

Momenten uit het leven van Mozes

Verbonden

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Op weg naar Golgotha

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Als een hert gejaagd, o Heere

Wildeman, Meditaties over psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep