Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping
• Zaligheid van gelovigen

Suggestie doorgeven >

Eerlijk antwoord

Niet zomaar een boodschap

Hemel en hel

Voorbeeld of struikelblok

Kersten in kleur

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Zulks zingt dat volk (deel 4)

Psalmen 4 Kids (2Cd)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep