Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Uit liefde tot Zijn kudde

Bij U alleen

Wees bereid

Uitzien

Zijn trouwe zorg

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Psalmen 4 Kids (2Cd)

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep