Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Vreugde in beproeving

Verlaat mij niet

Een kleine man van grote kracht

Het onwankelbare verbond

Kom ga met ons

k Zal gedenken Psalmzang op de Veluwe

Psalmen Davids

Instrumentaal Psalmen deel 2

Stad van Goud

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep