Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 6

Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God
• Liefde tot God
• Loven van God
• Schepper en Schepping

Suggestie doorgeven >

Leden van Christus' lichaam

Onder de aandacht

Liefgehad

Vanuit de hemel gesproken

Het Christendom: waarheid of fictie?

Wildeman, Meditaties over psalmen

Eigen Bewerkingen Psalmen

Psalmen Davids (piano)

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Als een hert gejaagd, o Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep