Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 7

Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

De Bank des geloofs

Voorbeeld of struikelblok

Uitzien

Woorden van opwekking

De HEERE onze gerechtigheid

Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats

Met psalmen prijzen -2-

Geneefse Psalmen deel II

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Een Lied op de sabbatdag

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep