Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 7

Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen

Als je jong bent

Op leven en dood

Daar horen jullie ook bij

De ruimte van soevereine genade

Hendrik Jan van der Heiden

Voor Niemand Bang Dl. 1

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Wait

Mehrchorige Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep