Vraag

6
7
8

Heidelbergse Catechismus Zondag 3

Vraag en antwoord 7

Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

Bijbelse professoren

Vanuit de hemel gesproken

Lerenderwijs Tekstboek

De stem des bloeds

De Heidelbergse Catechismus

Mehrchorige Psalmen

Speelt Psalmen

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Hendrik Jan van der Heiden

Voor Niemand Bang Dl. 1

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep