Vraag

83
84
85

Heidelbergse Catechismus Zondag 31

Vraag en antwoord 84

Vr. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen Evangelies ontsloten en toegesloten?
Antw. Alzo, als, volgens het bevel van Christus,
aan de gelovigen, allen en een iegelijk,
verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun,
zo dikwijls als zij de beloftenis des Evangelies met een waar geloof aannemen,
waarachtiglijk al hun zonden van God,
om der verdiensten van Christus wil, vergeven zijn;
daarentegen allen ongelovigen,
en die zich niet van harte bekeren,
verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt,
zolang als zij zich niet bekeren;
naar welk getuigenis des Evangelies God zal oordelen,
beide in dit en in het toekomende leven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Eeuwig leven
• Evangelie
• Straf over zonde
• Toorn van God

Suggestie doorgeven >

Komen tot Jezus Christus

101 bemoedigingen voor moeders

Omgang met God

Thuis in het Woord

Ik ben Bas

Kinderbijbel HSV

Zij lacht Bijbel

Notitiebijbel

Vrouwenbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen