Vraag

9
10
11

Heidelbergse Catechismus Zondag 4

Vraag en antwoord 10

Vr. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?
Antw. Neen Hij, geenszins;
maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden,
en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen;
gelijk Hij gesproken heeft:
Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,
om dat te doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Ongehoorzaamheid aan God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Straf over zonde
• Toorn van God

Suggestie doorgeven >

Vasthoudende liefde

Eens een vreemdeling

Zonder geld en zonder prijs

Woorden voor jonge mensen

Wandelen in de waarheid

Psalmen zingen in de dom

Derde Boek Der Psalmen Davids

Stad van Goud

Veluwse kinderen psalmen 2

Psalmen Davids (piano)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep