Vraag

9
10
11

Heidelbergse Catechismus Zondag 4

Vraag en antwoord 10

Vr. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?
Antw. Neen Hij, geenszins;
maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden,
en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen;
gelijk Hij gesproken heeft:
Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,
om dat te doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Ongehoorzaamheid aan God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Straf over zonde
• Toorn van God

Suggestie doorgeven >

De volheid van Christus

Liefdesdwang

De gedenkbalk van het Grote Huis

De ruimte van soevereine genade

Korenaren tussen de schoven opgelezen

Psalmen - 2E Druk

Drie-enig God, U zij al d'eer!

Veluwe zingt psalmen

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Zingen psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep