Vraag

9
10
11

Heidelbergse Catechismus Zondag 4

Vraag en antwoord 10

Vr. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?
Antw. Neen Hij, geenszins;
maar Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonden,
en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen;
gelijk Hij gesproken heeft:
Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,
om dat te doen.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Ongehoorzaamheid aan God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Straf over zonde
• Toorn van God

Suggestie doorgeven >

Een eeuwig verbond

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Bij God leeft ons goed

101 bemoedigingen voor moeders

Thuis in het Woord

Vrouwenbijbel

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Verwijsbijbel

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen