Vraag

9
10
11

Heidelbergse Catechismus Zondag 4

Vraag en antwoord 9

Vr. Doet dan God den mens niet onrecht,
dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan?

Antw. Neen Hij;
want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen;
maar de mens heeft zichzelven en al zijn nakomelingen,
door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid,
van deze gaven beroofd.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 1 - afgoden
• De Wet - gebod 10 - begeren
• De Wet - gebod 2 - beeldendienst
• De Wet - gebod 3 - Gods Naam
• De Wet - gebod 4 - Sabbat
• De Wet - gebod 5 - ouders
• De Wet - gebod 6 - doodslaan
• De Wet - gebod 7 - echtbreken
• De Wet - gebod 8 - stelen
• De Wet - gebod 9 - liegen
• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

Uitzien

De tweede brief aan Timotheus

Ik geloof

Alledaags

De gedenkbalk van het Grote Huis

Psalmen Mannenz. Tiel

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Kinderen zingen psalmen 2

Met psalmen prijzen -2-

Wait

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep