Vraag

108
109

Heidelbergse Catechismus Zondag 41

Vraag en antwoord 109

Vr. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden?
Antw. Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn,
zo wil Hij, dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren;
daarom verbiedt Hij alle onkuise daden,
gebaren, woorden, gedachten, lusten,
en wat den mens daartoe trekken kan.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 7 - echtbreken

Suggestie doorgeven >

Het Grote Huis achter de dijk

De waarheid maakt vrij

Uitzicht

Een eeuwig verbond

Welkom in de strijd

Bijbel voor jullie

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Psalmboek (niet-ritmisch)

Psalmboek (ritmisch)

Psalmboek

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen