Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 110

Vr. Wat verbiedt God in het achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven hetwelk de overheid straft;
maar Hij noemt ook dieverij alle boze stukken
en aanslagen waarmede wij onzes naasten goed denken aan ons te brengen,
hetzij met geweld, of schijn des rechts,
als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker,
of door enig middel, van God verboden;
daarenboven ook alle gierigheid,
alle misbruik en verkwisting Zijner gaven.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• De Wet - gebod 8 - stelen

Suggestie doorgeven >

Gods stem in de natuur

Wandelen in de waarheid

Tot dienst aan God

Door U, door U alleen

Nabij u is het Woord

Kinderen zingen geliefde psalmen (deel 1)

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Heilig boven alles, deel 8

Veluwse kinderen zingen psalmen

Veluwse kinderen psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep