Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 111

Vr. Maar wat gebiedt u God in dit gebod?
Antw. Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere;
met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde;
daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide,
opdat ik den nooddruftige helpen moge.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 8 - stelen
• Liefde tot elkaar

Suggestie doorgeven >

Leren bidden

Dragende Zijn kruis

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Woorden van wijsheid voor gemeenteleden

De zeven gemeenten (4)

Psalmen zingen in de dom

Psalmen

zingen psalmen rondom Kerst

Compleet gelukkig

Psalmen en Geestelijke liederen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep