Vraag

110
111

Heidelbergse Catechismus Zondag 42

Vraag en antwoord 111

Vr. Maar wat gebiedt u God in dit gebod?
Antw. Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere;
met hem alzo handele, als ik wilde dat men met mij handelde;
daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide,
opdat ik den nooddruftige helpen moge.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - gebod 8 - stelen
• Liefde tot elkaar

Suggestie doorgeven >

Volg gij mij

Behouden

Gewogen woorden

Christus alles in allen

Een waar geloof

Tot U, o God - Jongerenkoor Hananja

Veluwe zingt psalmen

Geneefse Psalmen III - Sietze de Vries

Kinderen zingen psalmen 2

Zingen psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep