Vraag

113
114
115

Heidelbergse Catechismus Zondag 44

Vraag en antwoord 115

Vr. Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan?
Antw. Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onzen zondigen aard
hoe langer hoe meer leren kennen,
en des te begeriger zijn om de vergeving der zonden
en de gerechtigheid in Christus te zoeken.
Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen,
en God bidden om de genade des Heiligen Geestes,
opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden,
totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Mijn God is getrouw

De belijdenisgeschriften

Onder de aandacht

Reisgids voor pelgrims;- Alleen als E-book leverbaar

Bij welk team hoor jij?

Derde Boek Der Psalmen Davids

Urker Kinderen Zingen Psalmen en Geestelijke Liederen over de Zee

Vierde Boek Der Psalmen Davids

Waar is antwoord?

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep