Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 116

Vr. Waarom is het gebed den Christenen van node?
Antw. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is,
welke God van ons vordert,
en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil,
die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dankbaarheid
• Gebed (om genade)
• Gebedsverhoring
• Hoorder (van de gebeden) / verhoring

Suggestie doorgeven >

Troost door genade

Troost voor een missend hart

Voor vrijheid van godsdienst en geweten

Uit den schat des Woords - 67 jaargang

Lerenderwijs Lees- en Leerboek (2)

Instrumentaal Psalmen deel 2

Psalmen Van David

Geneefse Psalmen deel II

Veluwe zingt psalmen

Kinderen zingen psalmen 2

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep