Heidelbergse Catechismus Zondag 45

Vraag en antwoord 119

Vr. Hoe luidt dat gebed?
Antw. Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
1. Uw Naam worde geheiligd.
2. Uw Koninkrijk kome.
3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.
Amen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (2 Uw Naam worde geheiligd)
• Gebed (3 Uw Koninkrijk kome)
• Gebed (4 Uw wil geschiede)
• Gebed (5 Geef ons heden...)
• Gebed (7 Leid ons niet in verzoeking...)
• Gebed (8 Want Uw is het Koninkrijk...)
• Gebed (9 Amen)

Suggestie doorgeven >

101 bemoedigingen voor moeders

God gebruikt geweld

Komen tot Jezus Christus

Als God dan liefde is...

Hoop en heiliging

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep