Vraag

120
121

Heidelbergse Catechismus Zondag 46

Vraag en antwoord 121

Vr. Waarom wordt hier bijgevoegd: Die in de hemelen zijt ?
Antw. Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken,
en van Zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten.

Gekoppelde kernwoorden:

• Majesteit van God

Suggestie doorgeven >

Op naar vast en zeker

Vrouw vandaag

Daarom ga ik naar de kerk

Bijbels bidden voor je kinderen

Als God dan liefde is...

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen