Vraag

16
17
18
19

Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Vraag en antwoord 16

Vr. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde,
dat de menselijke natuur, die gezondigd had,
voor de zonde betaalde;
en dat een mens, zelf een zondaar zijnde,
niet kon voor anderen betalen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Rechtvaardigheid van God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

De Christenreis

Vaste hoop

Herstel voor een biddend hart

Beproeving en overwinning van het geloof

Zijn trouwe zorg

Psalmen Unplugged

Met psalmen prijzen / Kinderen van de Calvijnschool Leerdam

Heft Gode blijde psalmen aan

Psalmzingt den Heere // niet ritmische psalmen

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep