Vraag

16
17
18
19

Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Vraag en antwoord 16

Vr. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde,
dat de menselijke natuur, die gezondigd had,
voor de zonde betaalde;
en dat een mens, zelf een zondaar zijnde,
niet kon voor anderen betalen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Rechtvaardigheid van God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Blijven bidden voor je kind

Beproeving en overwinning van het geloof

Om 't eeuwig welbehagen

Christus alles in allen

Redelijke Godsdienst, deel 2a

Psalmen Unplugged

Schutz: Psalmen Davids

Wildeman, Sela 2 (meditatieve psalmen)

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Psalmen van David voor kerk & huis deel 1

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep