Vraag

16
17
18
19

Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Vraag en antwoord 16

Vr. Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
Antw. Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde,
dat de menselijke natuur, die gezondigd had,
voor de zonde betaalde;
en dat een mens, zelf een zondaar zijnde,
niet kon voor anderen betalen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Genoegdoening
• Rechtvaardigheid van God
• Schuldbelijdenis en zonde
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Kersten in kleur

Behouden in de vrijstad

De man uit Ur

Burger van twee werelden

Mijn Bijbel heeft een rode draad

Heft Gode blijde psalmen aan

Veluwse kinderen zingen psalmen

Psalmen - 2E Druk

Instrumentaal Psalmen deel 2

Psalmen Davids

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep