Vraag

16
17
18
19

Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Vraag en antwoord 18

Vr. Maar wie is deze Middelaar,
Die tegelijk waarachtig God
en een waarachtig, rechtvaardig mens is?

Antw. Onze Heere Jezus Christus,
Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking,
en tot een volkomen verlossing geschonken is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Heiligmaking
• Rechtvaardigheid van God
• Verlossing - danklied
• Wijsheid van God
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Verwondering - troost na sekueel geweld

Een eeuwig verbond

God gebruikt geweld

Uw dienaar luistert

Als God dan liefde is...

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep