Vraag

20
21
22
23

Heidelbergse Catechismus Zondag 7

Vraag en antwoord 20

Vr. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig,
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antw. Neen zij,
maar alleen degenen die Hem door een waar geloof worden ingelijfd
en al Zijn weldaden aannemen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Geloof in Christus
• Vergeving - dank
• Verloren
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Van slavendienst naar eredienst

Advent met Augustinus

De waarheid maakt vrij

Mijn beeld van God

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Verwijsbijbel

Vrouwenbijbel

HSV-jongerenbijbel

Bijbel voor jullie

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen