Vraag

20
21
22
23

Heidelbergse Catechismus Zondag 7

Vraag en antwoord 20

Vr. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig,
gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden?

Antw. Neen zij,
maar alleen degenen die Hem door een waar geloof worden ingelijfd
en al Zijn weldaden aannemen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Geloof in Christus
• Vergeving - dank
• Verloren
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is

Wees bereid

Via Vitae

Woorden van wijsheid voor doopouders

Op leven en dood

Veluwse kinderen psalmen 2

Gaude Plaude; Psalmen Und Motetten

Psalmen

Psalmen voor kerk & huis deel 2

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep