Vraag

20
21
22
23

Heidelbergse Catechismus Zondag 7

Vraag en antwoord 21

Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis,
waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen,
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen anderen,
maar ook mij vergeving der zonden,
eeuwige gerechtigheid en zaligheid
van God geschonken is,
uit louter genade,
alleen om der verdienste van Christus wil.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Evangelie
• Geloof in Christus
• Gerechtigheid - van God
• Heilige Geest - gebed
• Vergeving - dank
• Vertrouwen op God
• Zaligheid
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Lerenderwijs Tekstboek

Israëls verwachting

Die God leeft nog

Ik geloof in God

Blijft in Mij

Barneveld zingt psalmen

Veluwse kinderen psalmen 2

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Windsbacher Psalmen Ii

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep