Vraag

24
25

Heidelbergse Catechismus Zondag 8

Vraag en antwoord 24

Vr. Hoe worden deze Artikelen gedeeld?
Antw. In drie delen.
Het eerste is van God den Vader en onze schepping.
Het andere van God den Zoon en onze verlossing.
Het derde van God den Heiligen Geest en onze heiligmaking.

Gekoppelde kernwoorden:

• God als Vader
• Heilige Geest - gebed
• Heiligmaking
• Jezus als Zoon
• Schepper en Schepping
• Verlossing - danklied

Suggestie doorgeven >

Bij God leeft ons goed

Een eeuwig verbond

God gebruikt geweld

Daarom ga ik naar de kerk

Uw dienaar luistert

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep