Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1111

DAT DE HEILIGE GEEST WAARACHTIG EN EEUWIG GOD IS
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van den Vader en den Zoon uitgaat; niet zijnde gemaakt, noch geschapen, noch ook geboren, maar alleen van Beiden uitgaande; Welke in orde is de derde Persoon der Drievuldigheid, van één zelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met den Vader en den Zoon; zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren.

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig
• Heilige Geest - gebed

Suggestie doorgeven >

Reset - voor mannen

Leden van Christus' lichaam

De dag des Heeren

Als je jong bent

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Psalmen instrumentaal 2 (Groot Nationaal Strijkorkest)

Veluwe zingt psalmen

Psalmen - 2E Druk

Psalmen In Opwekking

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep