Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1115

VAN DE ERFZONDE
Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht; welke is een verdorvenheid der gehele natuur en een erfelijk gebrek, waarmede de kleine kinderen zelfs besmet zijn in hunner moeders lichaam, en die in den mens allerlei zonden voortbrengt, zijnde in hem als een wortel daarvan; en zij is daarom zo lelijk en gruwelijk voor God, dat zij genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen.

Zij is ook zelfs door den Doop niet ganselijk tenietgedaan, noch geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein; hoewel zij nochtans den kinderen Gods tot verdoemenis niet toegerekend, maar door Zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt; niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangende om van het lichaam dezes doods verlost te worden.

En hierin verwerpen wij de dwaling der pelagianen, die zeggen dat deze zonde niet anders is dan uit navolging.

Gekoppelde kernwoorden:

• Ongehoorzaamheid aan God
• Straf over zonde

Suggestie doorgeven >

Vrouw vandaag

Het Grote Huis achter de dijk

Tijn blust het vuur

Epic - Dagboek voor jongeren

Als God dan liefde is...

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Psalmboek (ritmisch)

Kinderbijbel HSV

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Bijbel Statenvertaling met psalmen (niet-ritmisch)

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen