Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1117

VAN DE WEDEROPRICHTING DES GEVALLEN MENSEN
Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in den lichamelijken en geestelijken dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelven begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vlood, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven, Die worden zou uit een vrouw, om den kop der slang te vermorzelen, en hem gelukzalig te maken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Evangelie
• Troost van God

Suggestie doorgeven >

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Verwondering - troost na sekueel geweld

Als God dan liefde is...

God gebruikt geweld

Stilte in mijn hart

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep