Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 1120

GOD HEEFT ZIJN RECHTVAARDIGHEID EN BARMHARTIGHEID BEWEZEN IN CHRISTUS
Wij geloven dat God, Die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, Zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in dewelke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door Zijn zeer bitter lijden en sterven.

Zo heeft dan God Zijn rechtvaardigheid bewezen tegen Zijn Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft; en heeft uitgestort Zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende Zijn Zoon in den dood door een zeer volkomen liefde, en Hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God
• Eeuwig leven
• Ongehoorzaamheid aan God
• Rechtvaardigheid van God

Suggestie doorgeven >

Bas, ga je mee? Handleiding

Vertrouwelijk

Welkom in de strijd

Uitzicht

Bidden met de Psalmen

De Levensbron

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Notitiebijbel

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen